Sociaal Huis te Ranst?

Wereld-Delen heeft een boontje voor een Sociaal Huis te Ranst. Wat is dat?

Een Sociaal Huis is een dienstverleningscentrum waarin OCMW en gemeente samen werken rond allerlei aspecten van welzijn. Het is dus geen verkapt OCMW in een nieuw kleedje.

In een Sociaal Huis dienen alle inwoners van een gemeente een antwoord te kunnen krijgen op vragen rond welzijn. Het gaat dan zeker niet enkel over laag inkomen, schuldbemiddeling, leefloon, maar evenzeer arbeidsondersteuning voor langdurig werklozen, vragen rond pensioen en gezinshulp, kinderopvang en vluchtelingen, integratie, werking rond eenzaamheid en zorg, levensvragen…

Naast de diensten die we al kennen bij OCMW en gemeente kunnen ook Centra voor geestelijk gezondheidszorg, Kind en gezin, kantoren van VDAB, aanbieders van Nederlands voor anderstaligen,  bejaardenhulp en andere een plaats krijgen in de rij die actief zijn in het Sociaal Huis.

Men kan zich wel de vraag stellen of de kostprijs van dit alles het wel loont om deze dienstverlening allemaal enkel voor Ranst aan te bieden. Al deze diensten in één gebouw onderbrengen of er spreekuren aan geven heeft een kostenplaatje. Zou het dan niet zinvol zijn om een concept uit te werken waarin meerdere gemeenten  betrokken zijn? Ranst en Zandhoven bijvoorbeeld? (Of zijn er misschien fusieplannen?)

In ieder geval moet het de bedoeling zijn om dienstverlening dicht bij Jan en alleman te brengen. En in dat globaal aanbod kunnen mensen in armoede vaak anoniem hun plaats vinden en geholpen worden via dezelfde diensten die ook voor begoede mensen van toepassing zijn.

(Maar voor een dienstverlening dicht bij Jan en alleman is in Ranst ook nog een vervoersplan absoluut noodzakelijk!!! De huidige situatie is gewoonweg schandalig voor mensen in armoede.)

Enfin, laat bovenstaande ideeën ons allemaal aan ’t denken zetten… Er komt vast iets goeds uit.