Contactpersonen voor de Taalwerking

Een contactpersoon in de taalwerking verzorgt het contact tussen de regio enerzijds (scholen en de vrijwilligers), en de organisatie van Wereld-Delen anderzijds.

Taakomschrijving

De contactpersoon biedt ondersteuning aan aanvragers door het aanbod van onze werking duidelijk toe te lichten en de opdracht van de taalondersteuners samen met hen en de school concreet te maken.

Concreet houdt de opdracht in:

  • Organisatie van de regio : welke vrijwilliger wordt in welke school geplaatst.
  • Driemaal per jaar een overleg organiseren met de vrijwilliger en de betrokken partners op school: een startoverleg in september/oktober, een tussentijdse evaluatie rond januari-februari, en een eindevaluatie einde schooljaar.
  • De taalondersteuners stimuleren om zich permanent te vormen.  In de mate van het mogelijke zal de contactpersoon ook aanwezig zijn bij de gezamenlijke sessies voor uitwisseling en vorming.
  • De contactpersoon maakt deel uit van de stuurgroep taal waarin alle contactpersonen overleggen, beleidselementen bespreken, vorming afspreken en bij elkaar te rade gaan.
Wat bieden we?

De taak is zeer afwisselend en doet een beroep op je creativiteit en organisatietalent.  Je maakt deel uit van een klein, hecht  team, dat af en toe samenkomt en dat vanuit een gemeenschappelijke interesse op een enthousiaste, ongedwongen  manier elkaar ondersteunt en inspireert.

Contactpersoon voor deze vacature

Ria Leysen
GSM: 0494 23 40 80
taal@wereld-delen.be