WE ZIJN BESCHIKBAAR EN BLIJVEN GROEIEN.

Wereld-Delen is niet de enige vrijwilligersorganisatie, die zich bezig houdt met taalondersteuning bij anderstaligen. Maar we hebben een goed gestructureerde aanpak waarmee we met onze vrijwilligers vooral heel veel kinderen op zeer efficiënte manier kunnen verder helpen. En dat wordt gewaardeerd.

Taalwerking Wereld-Delen tracht haar taalvrijwilligers van nabij te ondersteunen en biedt samen met aanvragers (scholen, overheid) een efficiënt overleg en opvolgsysteem. Zo zorgen regionale contactpersonen minimaal voor drie evaluatiemomenten ad loco per schooljaar. Verder is er uitwisseling en vorming. Op die manier maken we samen vooruitgang.

Momenteel volgen we meer dan 500 kinderen op met 70 vrijwilligers, wat zeer veel is. Daarnaast zijn er nog de groepen volwassenen.

Aanvragen kunnen gebeuren via deze website of via taal.wd@gmail.com. Ook kandidaat-vrijwilligers kunnen zich zo aanmelden; ze zijn altijd welkom!