Word contactpersoon voor taalwerkers

Taalwerking Wereld-Delen heeft een sterke werking. Ze is actief in een groot deel van de provincie Antwerpen, voornamelijk in scholen. De vrijwilligers in deze scholen worden opgevolgd door regionale contactpersonen. Deze coachen nieuwe vrijwilligers in hun taak en bereiden hun start samen voor. Nadien volgen zij hen op, staan ter beschikking voor hun vragen en organiseren drie keer per jaar een uitwisseling in de school met het schoolteam. Vrijwilligers winnen kracht door de hulp van coaches en door de vorming die de taalwerking hen aanbiedt. Op die manier kan elke vrijwilliger groeien en hebben de anderstalige leerlingen er veel baat bij.

De werking is de voorbije drie jaren heel sterk gegroeid en nog steeds deint zij verder uit. De reden is snel te vinden: steeds meer plattelandsscholen ervaren de noden van een groeiend aantal anderstalige kinderen. De meeste scholen zijn hier niet op voorbereid, ofwel investeren ze al hun kunnen en stellen ze vast dat de grenzen van hun aanbod zijn bereikt. Vrijwilligers kunnen dan een extra ondersteuning betekenen, zelfs al door per week één uurtje aan een leerling  intensief te besteden.

De groeiende vraag naar taalwerking betekent een grotere nood aan taalvrijwilligers. Maar zij doet ook de vraag naar contactpersonen groeien. Vandaar dat Wereld-Delen op zoek is naar vrijwilligers die contactpersoon willen worden voor een regio. De woonplaats kan interessant zijn om in de regio te wonen waar de vrijwilligers ondersteuning nodig hebben. Men komt in aanmerking als men in de brede omgeving woont van Malle, Wijnegem, Duffel, Lille, Nijlen en Herentals…

Contactpersonen dienen vooral aanleg te hebben tot empathisch luisteren. Zij tonen verantwoordelijkheidsgevoel voor de collega’s die hen toevertrouwd worden. Zelf groeien zij ook in hun taak en visie door deel te nemen aan de regelmatige samenkomsten van de stuurgroep taal. Daar wisselen contactpersonen met elkaar ervaringen uit en samen zoeken zij naar goede aanknopingspunten voor een degelijke en vernieuwende werking.

Kandidaat contactpersonen kunnen zich aanmelden via taal@wereld-delen.be of telefonisch bij Johan Segers (coördinator van de taalwerking): 0475 38 48 76. Of zich aanmelden onderaan…

Fout: Contact formulier niet gevonden.