Nu in Ranst: de Babbeltent

Woensdag 17 maart start een ontmoetingsproject te Ranst: in een half open tent worden personen ontvangen in coronaveilige omstandigheden om elkaar te kunnen ontmoeten. (Inschrijven?: zie onderaan ofwel via deze link.)

Ranstenaren mogen inschrijven als individu en dan is de ontmoeting een soort “blinde date”. Maar inschrijven kan ook met meerdere personen die elkaar daar willen ontmoeten. Het is ook toegestaan als Ranstenaar om aan jouw tafel mensen te ontmoeten die je kent van elders.

De babbeltent kan verschijnen op “openbare” standplaatsen, verspreid over Ranst. Wie in zijn straat een goede standplaats heeft als een groepje bewoners van de straat of wijk er gebruik van wilt maken, kan de inrichters deze standplaats voorstellen, liefst twee weken voor je elkaar wilt ontmoeten.

Hoe werkt het? BELANGRIJKE VOORWAARDEN

 • Dit systeem is vergelijkbaar met de ontmoetingstafels die in woon-zorgcentra worden gebruikt voor bezoekers
 • In de tent staan twee tafels met een dwars geplaatst plexiglas.
 • Personen die deelnemen moeten allemaal eerst hun handen ontsmetten en een mondmasker dragen
 • Een toezichter is aanwezig.
 • In de dwars geplaatst plexiglazen is er een centrale opening onderaan, waardoor personen, die het wensen, kunnen kaart spelen of een ander spel spelen
 • Eten en drinken en meegebrachte voorwerpen mogen niet worden gedeeld en niet op de tafels
 • Bijzondere vragen? Daar oordeelt de toezichthouder over.
 • De tent staat aan twee zijden open aan de windluwe zijden.
 • Vooraf krijgt men een tijdslot, d.w.z. vooraf wordt bepaald hoe lang jouw sessie kan duren en van welk uur tot welk uur je aan de beurt komt.
 • De tent wordt voor derden afgeschermd: enkel de deelnemers mogen er gebruik van maken
 • Het aantal deelnemers is standaard 8 personen een 2 tafels, maar afwijkende aantallen mogen aangevraagd worden maar zullen bekeken worden in het licht van de geldende corona-afspraken. Zo nodig worden tenten bijgeplaatst. Derden krijgen géén toegang tot de ontmoetingstent(en).
 • Bij aangevraagde locatie worden twee personen gevraagd om de ten(en) te helpen opzetten of afbreken.
 • Het aanbod is gratis; beschadigingen moeten vergoed worden.

Inschrijven

 • Inschrijven is verplicht via 0468 53 25 53 (Kelly) of voor leden van De Knoesels 0491 97 83 86 (Sigrid)
 • Men schrijft zich in met naam en adres én opgave van eventuele bevriende deelnemers. Een telefoonnummer is eveneens verplicht om informatie over het tijdslot (wanneer je aan de beurt komt) te kunnen bezorgen.

Geef een reactie