Op De Drempel zoekt vrijwilligers

Op De Drempel is een project in Ranst, Lier en omgeving dat zich inzet om de gevolgen van corona draagbaar te maken voor mensen met beperkte mogelijkheden. Bij uitbreiding kunnen daarbij ook personen aansluiten, die door een OCMW worden begeleid.

Tal van vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden op allerlei manieren zowel bij jongeren als ouderen. Praktische hulp (bv. rond digitale communicatie of formulieren helpen begrijpen, een spel samen spelen…) maar ook warmmenselijke ondersteuning (luisterend oor, bezoekjes, samen ontspannen enz…

Elke vrijwilliger krijgt opleiding bij de taak die men zal vervullen, ondersteuning, begeleiding en als men op ernstige problemen zou stoten wordt de opdracht overgenomen door een professionele kracht.

Meer info rond het project: via deze link.

Je kandidaat stellen? Via deze link.