Vacature algemeen coördinator

Algemeen  

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie die kansarmen een gezicht en het woord wil geven. Iedere medewerker roept zij op om de eigen inspiratie en inzichten te spiegelen aan dit gemeenschappelijk doel en om wegen te vinden om dit te realiseren. Samen willen we de tijdsgeest lezen, hedendaagse kansen bieden aan kansarmen. Als leidende figuur en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse werking zal de algemeen coördinator zich achter deze actie scharen en het voortouw nemen. Hij/zij tracht de verenigingsdoelen waar te maken samen met deelcoördinatoren en alle andere medewerkers.  

Inhoud van de functie  

Jij bent vrijwilliger tussen de vrijwilligers van Wereld-Delen. Als algemeen coördinator vorm jij je een beeld van de hele werking, de grote en kleine initiatieven. Jij neemt de rol van verbindingspersoon op met het bestuur en tussen de deelwerkingen. Als coach richt jij de aandacht van medewerkers op het vooruitstrevende doel van de vereniging en help je hen samen te werken. Daartoe sta jij ten dienste van hen, ondersteunend, deels doorgeefluik, deels sturend in functie van concrete streefdoelen. Bij voorkeur woon je in Ranst of omliggende gemeenten, en ben je snel beschikbaar.

Taken  

 • Aanspreekpersoon en coach voor jouw medewerkers.  
 • De ondersteunende werkgroepen en de diensten van het secretariaat opvolgen.   
 • Het coördinerend platform voorzitten. 
 • Aandacht hebben voor een goede toerusting van de werking. 
 • Verantwoordelijkheden van onderuit laten groeien. 
 • Waar mogelijkheden ontbreken op zoek gaan naar externe wegen.  
 • Spreekbuis zijn van de werking en persoonlijk getuigen van de inspiratie die deze werking draagt.  
 • In overleg gaan met sociale diensten en organisaties om Wereld-Delen te vertegenwoordigen en de vereniging in deze samenleving te positioneren.  

Capaciteiten  

 • Jij bent een sociaal geschoold persoon. Een opleiding als maatschappelijk werker, sociaal-agoog of langdurige ervaring in sociale organisaties genieten de voorkeur. Jij hebt ervaring met thematieken rond armoede, vluchtelingen, personen met psychische noden. Jij hebt kennis van sociale wetgeving en van de sociale kaart waarin onze werking zich situeert.  
 • Jij kunt het evenwicht bewaren tussen aanspreekbaarheid en gezonde afstand in beslissingen. 
 • Als teamverantwoordelijke kan jij beslissingen nemen, uitvoeren en verdedigen.  
 • Als teamleider bezit jij de nodige coachende vaardigheden en een goede dosis mensenkennis.  

Praktisch  

Kandidatuur met CV worden verzonden naar “bestuur@wereld-delen.be”. Geef daarbij ook een korte toelichting over wat je tot die kandidatuur heeft aangezet. Weerhouden kandidaten mogen een uitnodiging tot gesprek verwachten.

Geef een reactie