Dringend secretariaatsmedewerkers gezocht

Wereld-Delen zoekt voor haar secretariaat bekwame secretariaatsvrijwilligers voor een breed gamma aan activiteiten zoals: Onderhoud website Online inschrijvingen bij evenementen Contactpersoon naar boekhouder toe Trimestriële nieuwsbrief … Lees méér…