Dringend secretariaatsmedewerkers gezocht

Wereld-Delen zoekt voor haar secretariaat bekwame secretariaatsvrijwilligers voor een breed gamma aan activiteiten zoals:

  • Onderhoud website
  • Online inschrijvingen bij evenementen
  • Contactpersoon naar boekhouder toe
  • Trimestriële nieuwsbrief redactie
  • Onthaal en contact

Tijdsbesteding:enkele uren per week

Bureau op Gasthuisstraat 16 Ranst, maar werken van thuis uit is mogelijk…