Vacature Ondersteuner Vrijwilligersbeleid

Algemeen  

Wereld-Delen is een vrijwilligersorganisatie die kansarmen een gezicht en het woord wilt geven. Iedere medewerker roept zij op om de eigen inspiratie en inzichten te spiegelen aan dit gemeenschappelijk doel en om wegen te vinden om dit te realiseren. Samen willen we de tijdsgeest lezen, hedendaagse kansen bieden aan kansarmen. Samen met de algemeen coördinator, het bestuur en medewerkers zal de coördinerende ondersteuner vrijwilligersbeleid werk maken van een gericht vrijwilligersklimaat om de verenigingsdoelen waar te maken.  

Inhoud van de functie  

Jij bent een leidend vrijwilliger van Wereld-Delen. Als coördinator vrijwilligersbeleid ben jij belast met de werving en toerusting van elke vrijwilliger binnen de doelen van de vereniging en in hun specifieke opdracht. Jij hebt oog voor de werksfeer en het welbevinden van de vrijwilligers. Daartoe coach jij andere coördinatoren en contactpersonen in samenspraak met de algemeen coördinator en administratieve diensten. In jouw werk geef jij uiting van de inspiratie die onze vereniging draagt.

Taken  

Je organiseert de vrijwilligerswerving, intake, opleiding en introductie van vrijwilligers op hun werkplaats. Je bent aanspreekpersoon voor vrijwilligers rond hun welbevinden.

Je leidt de ondersteunende werkgroep vrijwilligersbeleid waarmee je krachtlijnen uitzet rond de vrijwilligersprocedures en rond de persoonlijke zorg voor alle vrijwilligers. Je laat daarbij collega’s uit alle deelwerkingen mee organiseren en meedenken van onderuit. 

Je houdt ook persoonlijk contact met de deelwerkingen om behoeften te ontdekken en de diversiteit in de werking een plaats te geven in het vrijwilligersbeleid.

Je gaat creatief op zoek naar initiatieven die de samenhang in heel de werking en het samen dragen van de gemeenschappelijke doelen bevorderen.

Capaciteiten  

Als leidend vrijwilliger bezit jij de nodige coachende vaardigheden en een goede dosis mensenkennis.  

Jij bent een sociaal voelend en evenwichtig handelend persoon. Je hebt leidinggevende ervaring met vrijwilligers in de non-profit of met personeelsaangelegenheden in kleine bedrijven. Thematieken rond armoede, vluchtelingen, personen met psychische noden zijn jou goed bekend. Jij hebt kennis rond de wetgeving op het vrijwilligerswerk.

Je kunt een nieuwe werkgroep vrijwilligersbeleid coachen, beslissingen nemen, uitvoeren en verdedigen. 

Praktisch  

Kandidatuur met CV worden verzonden naar mailadres “bestuur@wereld-delen.be”. Geef daarbij ook een korte toelichting over wat je tot die kandidatuur heeft aangezet. Weerhouden kandidaten mogen een uitnodiging tot gesprek verwachten.  

Geef een reactie