Bestel jouw menu’s voor onze jaarlijkse barbecue

Dit is de aankondiging van de zomerse barbecue van Wereld-Delen. Onder de aankondiging kan je je ook online inschrijven (als je het niet via een van onze contactpersonen doet).  Let op: online inschrijven zonder betaling vooraf via ons rekeningnummer is niet mogelijk.

Personen, die lid zijn van onze ontmoetingsgroepen betalen met een serieuze korting! Zij schrijven in via de begeleiders van hun ontmoetingsgroep.

flyer bbq a 2016

Download de flyer hier.

Hier kan je jouw bestelling ingeven voor de barbecue van Wereld-Delen. Let op: dit is een “domme pagina” die alleen weet wat het weet.  Daarom antwoord je best op elke vraag: vul volledig in en bereken nauwkeurig. Dat kan de pagina niet zelf.

Vul ALLE velden in. Is een veld niet van toepassing, vul dan cijfer “0” in! Succes en welkom!

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp
Inschrijving BBQ 20 augustus 2016

Inschrijving
Aantal gewone menu's volwassenen (kip, worst, saté) aan 13 euro per persoon:
> (1) Bereken prijs standaard volwassenenmenu's: 13 x ingevuld aantal = euro

Aantal gewone menu's kinderen (kip, hamburger) aan 8 euro per persoon:
> (2) Bereken prijs standaard kindermenu's: 8 x ingevuld aantal = euro
Kies jouw eigen menu en bereken:
> Aantal volwassenen voor eigen menu (je betaalt eerst 8,5 euro basisaanbod per volwassene):
... > (3) Bereken de prijs basisaanbod eigen keuze volwassenen: 8,5 euro x ingevuld aantal volwassenen eigen keuzemenu: euro
> Aantal kinderen voor eigen menu (je betaalt eerst 5 euro basisaanbod per kind):
... > (4) Bereken de prijs basisaanbod eigen keuze kinderen: 5 euro x ingevuld aantal kinderen eigen keuzemenu: euro
> Kies nu jouw verder menu (je kiest minstens 2 stuks per persoon aangeduid bij keuzemenu):
... > saté en (5) bereken x 1,7 euro per stuk = euro
... > koolvis en (6) bereken x 2,5 euro per stuk = euro
... > kip en (7) bereken x 1,7 euro per stuk = euro
... > zalm en (8) bereken x 2,5 euro per stuk = euro
... > worst en (9) bereken x 1,7 euro per stuk = euro
... > hamburger en (10) bereken x 1,7 euro per stuk = euro
... > veggie en (11) bereken x 1,7 euro per stuk = euro

Bereken nu wat je moet betalen door de bedragen vermeld bij de cijfers van 0 tot en met 11 op te tellen. Controleer de juistheid van deze bedragen. Indien fout berekend krijg je (naargelang de situatie) het tekort aangerekend of overschot terugbetaald aan de kassa van de barbecue.

Jouw samengeteld bedrag is: euro

Betaal dit bedrag ten laatste op 17 augustus op rekeningnummer BE81 7895 7791 6924 van Wereld-Delen!

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn