Onze werking als jouw goed doel!

Wereld-Delen staat geregistreerd onder de naam van onze vzw Recht en Welzijn bij Music for Life! Jij kunt ons dus steunen: maak ons tot jouw goed doel!

De Warmste Week is al gestart!Studio Brussel organiseert de Warmste Week!

Wereld-Delen hoopt dat velen haar werking willen steunen met leuke activiteiten. Wij zijn bereid om daartoe alle mogelijk info en eventuele logistieke ondersteuning te bieden.

En wij zullen jouw actie zelf ook in de aandacht brengen! Laat dus van jou horen!

Jaarlijkse dag tegen armoede

Dit jaar komt WD opnieuw in Ranst naar buiten bij gelegenheid van de Internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober.

We ontvangen die dag allerhande verwijzers uit diverse gemeenten in onze goederenloods te Broechem. De Ranstse ontmoetingsgroep Knoesels zal er zorgen voor het onthaal. Zo zorgen de “verzorgden” voor de “zorgenden”. Leuk idee!

Naar de jaarmarkt te Broechem

De jaarmarkt te Broechem lijkt uit te groeien tot een heus evenement voor Ranst. Daar mag Wereld-delen niet ontbreken. Bijgevolg zullen wij aanwezig zijn en verschillende geledingen voorstellen aan ieder die passeert. Zo zal de Ranstse ontmoetingsgroep er zijn, Voordelenbureau De Kers, WD Internationaal enz.

Niet enkel informatie zal gegeven worden maar de ontmoetingsgroep belooft er een en ander te verkopen om de eigen activiteiten te spijzen. Voor WD Internationaal zullen er plantjes verkocht worden. Onze stand zal immers staan tussen de verenigingenstanden op het gedeelte “boerenmarkt”…

Deze website toont de werking van – met – door kansarmen bij vzw Recht en Welzijn