Home

Nieuw project van Wereld-Delen en Chico Latino, Redhorse Collective, VVOB en anderen…

Welkom bij Wereld-Delen

Wil je een bijdrage leveren in het Zuiden?

Wereld-Delen is een vrijwilligersvereniging die zich inzet rond kansarmoede. Zij wil hoop brengen in het leven van mensen in kansarmoede.

Onze vereniging is een meervoudige welzijnsschakel actief in de provincie Antwerpen én daarbuiten. Méér dan 180 vrijwilligers zijn actief in verschillende deeltakken: materiële hulp, begeleidingswerk (o.a. vluchtelingen), ontmoeting, taalwerking en internationale hulp. Zo’n 150 vrijwilligers zijn voortdurende actief, anderen snellen ter hulp bij grote activiteiten. Bezoek al deelwerkingen.

Heb je vragen, zoek je hulp, een inlichting of wil je ons helpen bij ons dienstwerk? Aarzel niet. Wij verwachten u!

 

Facebooktwitter