Word contactpersoon voor taalwerkers

Taalwerking Wereld-Delen heeft een sterke werking. Ze is actief in een groot deel van de provincie Antwerpen, voornamelijk in scholen. De vrijwilligers in deze scholen worden opgevolgd door regionale contactpersonen. Deze coachen nieuwe vrijwilligers in hun taak en bereiden hun start samen voor. Nadien volgen zij hen op, staan ter beschikking voor hun vragen en … Lees meer

Dringend taalondersteuners gevraagd

Om meerdere redenen zijn we dringend op zoek naar extra taalondersteuners. De plotse groei van de vrouwengroep in Lier noopt tot een extra taalondersteuner om een kwalitatief aanbod te kunnen blijven bieden.. Op donderdagmorgen kan men hier aan de slag. Tegelijk zijn er locaties in bepaalde scholen waar we al lang op een kandidaat wachten: … Lees meer

“Samen tuinen” goedgekeurd

OCMW Ranst heeft de toezegging gekregen van bijna 15000 euro subsidies van Minister Schauwvliege voor het project Welkomhof. Bij de aanvraag via de Vlaamse Landmaatschappij waren ook Velt Ranst en Wereld-Delen betrokken. In het Welkomhof zullen mensen met zorgen, die graag samen in een moestuintje werken, maar daar niet de mogelijkheid toe hebben, kunnen tuinieren … Lees meer