Een duo op Op De Drempel

Sinds begin oktober kent het project Op De Drempel twee collega’s, Karen en Tacha. Beide collega’s volgen de voorgaande collega op, die door ziekte haar werk moest staken en waardoor er een ernstige lacune in het werk is ontstaan.

De stuurgroep van Op De Drempel heeft samen met hen de vorderingen in het project grondig bestudeerd en een aantal nieuwe concrete doelen omschreven. Zonder uitstel blijven ze werk maken van onmiddellijke hulpverlening bij alle vragen die zij ontvangen. Ook de andere leden van de stuurgroep (De Kers, Ontmoetingswerk en OCMW Ranst) nemen hun deel op van de activiteiten die al spontaan uit de werking waren voort gekomen.

In de komende periode wordt ondermeer een kleine gids samengesteld en wordt een enquête afgenomen bij het volledige doelpubliek. De enquête kan nog leiden tot nieuwe stappen en tot accenten in de verderzetting na het project. In de gids worden allerlei thema’s aangeraakt die aan bod kwamen tijdens de voorbije periode: noden die door het doelpubliek werden gesignaleerd. Deze gids zal voor mensen met een laag inkomen en mensen met zorgen informatie bevatten die hen kan helpen om, bij noden die zich voordoen, te vinden wat ze daar zelf aan kunnen doen en wie ze kunnen aanspreken. De gids kan ook dienen als een soort sociale kaart of actiekaart voor andere diensten.

Geef een reactie